Kursused:

III Elektrodünaamika

IV Energia

Õppematerjal:

1. Elektrodünaamika e-õpik siin. K.Tarkpea

1) Ü. Ugaste Füüsika gümnaasiumile II osa, elektromagnetism, elektrodünaamika, oprika, AVVITA 1999

2) H. Voolaid Füüsika Optika XI klassile, Koolibri 2008

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.