Kurusused uue õppekava järgi 10. klassis Antsla Gümnaasiumis.

Nädalas 2 tundi.

Kursused.

I FLA

II Mehaanika 

 

 

Kursused vana õppekava järgi   10 klassis Antsla Gümnaasiumis:

I Mehaanika

II Molekulaarfüüsika

III  Elektromagnetism

E-õpikud

1, "Mehaanika"

Õppematerjalid:

1) I. Peil Füüsika X klassile I osa "Mehaanika", Koolibri 2001, 2012

2) T. Ainsaar, M. Reemann, Füüsika seeriaülesanded gümnaasiumile 1.osa (Mehaanika, soojusõpetus) Koolibri 2004

3)T. Ainsaar, M. Reemann, Füüsika seeriaülesanded gümnaasiumile 2.osa,  Koolibri 2004

4) M.Kask, M. Reemann, Füüsika ülesannete kogu gümnaasiumile

5) J. Susi, L.Lubi, Füüsika X klassile  II osa "Soojusõpetus" Koolibri 1996

6) K. Tarkpea Füüsika 1. osa X klassile, "Elekter ja magnetism", Koolibri 1997

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk + Jagamine samadel tingimustel 3.0 Eesti litsentsiga.