Ees- ja perekonnanimi
1. Millega tegeleb astronoomia?
2. Kus Eestis saab vaadelda tähti ja taevakehasid?
3. Millisel sajandil leiutati teleskoop?
4. Milliseid aastaid võib lugeda kosmoseajastu alguseks?
5. Milline taevakeha moodustab 99,86 % kogu Päikesesüsteemi massist?
6. Millistes ühikutes mõõdetakse kaugusi Päiksesüsteemis?
8. Mitu AU on 450 000 000 km?
9. Valgusaasta(mõiste)
10. Valgusaasta on
11. Meteoriit(mõiste)
12. Komeet(mõiste)
13. Mille poolest on tuntud Kaali järv?
14. Mille poolest on Eestis tuntud Põrguhaud ja Süvahaud?
14. Nimeta Maa esimene tehiskaaslane?
16. Kes oli esimene elusolend, kes lendas kosmosesse? ?
16. Mille poolest said kuulsaks koerad Belka ja Srelka?
17. Kes oli esimene inimene, kes jõudis Kuule?
18. Mis on ESTCUBE ülesandeks?
19. Mis aastal lõpeb ESTCUBE projekt?
20. Millise võimaluse on ESTCUBE eestvedajad andnud inimestele seoses 14. veebruariga?
22. Iseloomusta Maa atmosfääri?
23. Mitu planeeti on Päikesesüsteemis?
24. Nimeta planeet, mis asub Päikesest lugedes kolmandal kohal suuruse poolest?
25. Kui suur on gravitastiooni välja tugevus planeedil Maa?
26. Millisel plannedil on gravitatsioonivälja tugevus kõige suurem?
26. 26. Millisel plannedil on gravitatsioonivälja tugevus kõige väiksem?
28. Millisel planeedil puudub atmosfäär?
29. Kas elu planeedil Marss on sinu arvates võimalik? Põhjenda vastust?