1. Otsida internetist 4 aatomfüüsika teemalist  videot. Põhjendage oma valikut.

2. Otsida internetist 2 aatomifüüsika teemalist artiklit. Põhjendage oma valikut.

3. Otsige internetist 5 aaatomifüüsika teemalist pilti. Põhjendage oma valikut.

 

Kogu töö koos linkidega vormistage esitlusprogrammiga. Kindlasti lisage kasutatud allikad!!!

 

 

mariettafyysik@hotmail.com