Täida veebipõhine tööleht

Ees- ja perekonnanimi
1. Liikumine(mõiste + 5 näidet igapäevaelust)
2. Aeg(mõiste, tähis, ühik, mõõteriist)
3. Teepikkus(mõiste, tähis, ühik, mõõteriist))
4. Trajektoor(mõiste)
5. Kuidas liigitatakse liikumist trajektoori järgi? Too näiteid.
6. Kuidas liigitatakse liikumist kiiruse järgi? Too näiteid.
7. Aja tähis on
8. Pöörlemine(mõiste + 4 näidet)
9. Kulgliikumine(mõiste + näide)
10. Võnkumine(mõiste + 2 näidet)
11. Kiirus(mõiste)
12. ......... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab läbitud teepikkus ajaühikus
13. ............ - füüsikaline suurus, mis iseloomustab liikumise kestvust.
14. ........ - füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha raskust.
15. ............. - füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha poolt läbitud vahemaad.
16. Aja ühik on
17. Kiiruse tähis on
18. Kiiruse ühik on ....
19. Teepikkuse tähis on
20. Teepikkuse ühik on.....
21. Pindala tähis on ...
22. Ruumala tähis on
23. ......... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühikulise ruumalaga keha massi.
24. ............... - mõõteriist tiheduse mõõtmiseks.
25. .......... - mõõteriist massi mõõtmiseks.
26. ..............-võimalus pindala määramiseks
27. ........... - mõõteriist kiiruse mõõtmsieks.
28. .......... - mõõteriist ruumala mõõtmiseks.
29. Väljenda lausega. S= 4 m2.
30. Väljenda lausega. v= 75 km/h.
31. Kirjuta lausega m=40 kg.
32. Kirjuta lühidalt. Keha poolt läbitud teepikkus ajaühikus on 10 m.
33. Kirjuta lühidalt. Keha poolt läbitud vahemaa on 100 m.
34. Ainol kulus kooli jõudmiseks 12 minutit.
35. Laua pinna suurus on 4 m2.
36. ........... - füüsikaline suurus, mis iseloomsutab ühe keha mõju teisele.
37. Jõu tähis on
38. Jõu ühik on
39. Kasutatud allikad: