1. Täida küsimustik siin

2. Koosta esitlus valitud teemal

a) Looduslik radioaktiivsus(mõiste, liigid, muutused tuumades radioaktiivsuse mõjul, radioktiivsuse mõõtmine, radioaktiivsuse bioloogiline toime, pildid + kasutatud allikad)

b)  Tuumaenergeetika( kasutus erinevates riikides, tuumareaktori ehitus ja kasutus, tuumarelv ja selle kasutus, bioloogiline toime, pildid ja kasutatud allikad)

Töö saata

mariettafyysik@hotmail.com