Tunnis:

1. Täida tagasiside siin

2.  Loo loodusõpetuse teemaline app keskkonnas http://learningapps.org/ Selleks loo kasutaja.

App võid teha:

a) ristsõna

b) poomismäguna

c) sobita paarid

d) valikvastustega mäng