Täida veebipõhine tööleht

Abiks e-õpik

Ees- ja perekonnanimi
Klass
1. Looduslik radioaktiivsus(mõiste)
2. Kuidas radioaktiivsust liigitatakse?
3. Mis toimub aatomituumaga α- lagunemisel?
4. Mis toimub aatomituumaga β-lagunemisel?
5. Mis toimub aatomituumaga γ-lagunemisel?
6. Kiirgusdoos(mõiste)
7. Biodoos(mõiste)
8. Isotoobid(mõiste)
9. Kirjelda erinevate kiirguste läbimisvõimet.
10................ - mõõteriist radioaktiivse kiirguse mõõtmiseks.
11. Fotoefekt(mõiste)
12. Fotoefekti punapiir (mõiste)
13. Fotoefekti punapiiri ühik:
14. Isotoobid(mõiste)
15. Tuumareaktsioon(mõiste)
16. Nimeta riigid, kus kasutatakse tuumaenergiast elektri tootmiseks.
17. Reaktor(mõiste)
18. Tuumkütus(mõiste)
19. Ahelreaktsioon(mõiste)
20. Milleks kasutatakse radiosüsiniku meetodit?
21. Teisenda. 6 mA = ....A
22. Teisenda. 30 m =....m
23. Teisenda 0,000 0018 C = ...µC
24. Teisenda. 0, 000 000 013 C = ...nC
25. Fotoefekt on
26. Pindpinevusjõud on ....
27. Pindpinevus on
28. Mille poolest erinevad tuumalaeng ja aatomi massiarv?
29. Tuumalaeng(mõiste)
30. Tuumalaeng on võrdne ..... arvuga
31. Elektronide arv elektronkates on võrdne
32. Aatomi massiarv on võrdne .... arvuga
33. Elemendi järjekorra number perioodilisustabelis on võrdne ...... arvuga.
34. Elektronid asuvad
35. Prootonid asuvad
36. Tuumaosakesed asuvad
37. Millega on määratud aatomituumalaeng?
38. Miks püsivad ained koos?
39. Kui suured on aatomite mõõtmed?
40. Energia(mõiste)
41. Energia ühik on
42. Sõnasta Bohri postulaadid.
43. Kas Eestisse oleks mõeldav rajada tuumajaama? ( poolt argumendid ja vastuargumendid)
44. Kus on kasutatud tuumapommi?
45. Mis toimub kergete tuumade ühinemisel?
46. Mis toimub raskete tuumade lõhustumisel?
47. Kasutatud allikad: