9.kl.Volutugevus

Ees- ja prekonnanimi
Klass
Kool
1. Voolutugevus(mõiste)
2, Elektrilaeng(mõiste)
3. Aeg(mõiste)
4.Aja tähis
5. Aja ühik on..
6. Elektrilaengu tähis on ...
7. Elektrilaengu ühik on....
8. Voolutugevuse tähis on...
9. Voolutugevuse ühik on...
10. Voolutugevuse arvutamise valem on...
11. Voolutugevust mõõdame ....
12. Ampermeeter ühendatakse .....
13. Alalisvool(mõiste)
14. Vahelduvvool(mõiste)
15. Võrdle elektrivoolu soojusliku ja keemilist toimet. Too välja 1 sarnasus ja 2 erinevust.
16. Võrdle elektrivoolu magnetilsit ja soojusliku toimet. . Too välja 1 sarnasus ja 2 erinevust.
17. Väljenda lausega. t=5s.
18. Väljenda lausega. I = 0,27 A.
19. Väljenda lausega. q=4 C.
20. Väljenda lühidalt. Auto keskmine kiirus oli 80 km/h.
21. Elektritarvitit läbib vool tugevusega 5A.
22. Juhtme ristlõiget läbi elektrilaeng suurusega 162 C.
23. Elektrilaengu leidmiseks tuleb
24. Voolutugevuse leidmiseks tuleb
25. Aja avaldamisel voolutugvuse valemist tuleb
26. Teisenda. 25 mA on ...
26. Teisenda. 3 min =...
27. Vabad laengukandjad(mõiste)
28. Metallides on vabadeks laengukandjateks
29. Elektrolüütide vesilahsutes on vabadeks laengukandjateks on
30.Mis on ühist elektrivoolul ja jõe voolul?
31. Kasutatud allikad: