Tunnis.

Koosta esitlus valitud teemal:

1) Aine olekute muutustega kaasnevad nähtused( nähtuse muutuse kirjeldus, näited igapäevaelust)

2) Pindpinevus(mõiste, nähtuse selgitus, pildid, seos igapäevaeluga)

3) Ilmaennustus( põhimõte, iseloomsutavad füüsikalised suurused, õhumasside liikummine)

 

Töö saata

mariettafyysik@hotmail.com