Tunnis:

1. Ees- ja perekonnanimi
2. Klass
3.Sulamine(mõiste)
4. Tahkumine(mõiste)
5. Aurumine(mõiste)
6. Kondenseerumine(mõiste)
7. Härmatumine(mõiste)
8. Sublimeerumine(mõiste)
9. Sulamisel aine läheb ......
10. Tahkumisel aine läheb
11. Arumisel aine läheb....
12. Kondeseerumisel aine läheb
13. Härmatumisel aine läheb .....
14. Sublimeerumisel aine läheb .....
15. Sulamist iseloomustab .....
16. Ta16. Tahkumist iseloomustab .....
17. Keemist iseloomustab
18. Keemisel aine temperatuur
19. Sulamisel aine temperatuur
20. Tahkumisel aine temperatuur
21. Sulamisel energia
22. Tahkumisel energia ..
23. Kondenseerumisel energia ...
24. Aurumisel energia ...
25. Härmatumisel
26. Sublimeerumisel
27. Sulamisel
28. Tahkumisel
29. Aurumisel
30. Kondenseerumisel
31. Sublimeerumisel
32. Härmatumisel
33. Tahkumisel ruumala
34. Sulamisel ruumala
35. Kondenseerumisel ruumala
36. Aurumisel ruumala
37. Sublimeerumisel
38. Härmatumisel
39. Too näiteid sulamise kohta igapäevalust.
40. Tooge näiteid tahkumise kohta igapäevaelust.
41. Tooge näiteid aurumise kohta igapäevaelust.
42. Tooge näiteid kondenseerumise kohta igapäöevaelust
43. Tooge näiteid sublimeerumise kohta igapäevaelust.
44. Tooge näiteid härmatumise kohta igapäevaelust.
45. Kasutatud allikad: