Vasta küsimustele:

1) Iseloomusta osakeste paiknemist tahkises.

2) Iseloomusta osakeste paiknemist vedelikes.

3) Iseloomusta osakeste paiknemist gaasis?

4) Iseloomusta osakeste liikumise kiirust tahkises?

5) Iseloomusta osakeste liikumise kiirust vedelikes?

6) Iseloomusta osakeste liikumise kiirust gaasis?

7) Temperatuur(mõiste, tähis, ühik)

8) Kirjelda termomeetri tööpõhimõtet.

9) Mis on Browni liikumise?

10) Mis on soojusliikumine?

11) Kuidas on omavahel seotud aineosakeste liikumise kiirus ja temperatuur?

12) Mis on soojuspaisumine?

13) Millised seaduspärasused esinevad soojuspaisumisel? Kus seda kasutatakse igapäevalus?

14) Mis on difusioon? Too näide.

15) Nimeta erinevaid temperatuuri skaalasid.

18) Erisoojus(mõiste, tähis, ühik, valem)

19) Vee temperatuur enne keemist oli 25 kraadi. Mitme kraadi võrra tõusis vee temperatuur?

20) Sulamissoojus(mõiste, tähis,ühik, valem)

21) Aurustumissoojus (mõiste, tähis, ühik, valem)

22) Kuidas nimetatakse nähtust, kui  aine läheb tahkest olekust vedelasse olekusse?

23) Kuidas nimetatakse nähtust, kui  aine läheb tahkest olekust gaasilisse olekusse?

24) Kuidas nimetatakse nähtust, kui  aine läheb vedelast olekust gaasilisse olekusse?

25) Kuidas nimetatakse nähtust, kui  aine läheb vedelast  olekust tahkesse  olekusse?

26) Kuidas nimetatakse nähtust, kui  aine läheb gaasilisest   olekust tahkesse olekusse?

27) Kuidas nimetatakse nähtust, kui  aine läheb gaasilisest   olekust vedelasse olekusse?

28) Mitu minutit kulub aega 1,5 l vee keetmiseks?

29) Miks pottsepp võiks omada teadmisi soojusfüüsikast?

30) Teisenda ( 1 cal= 4,2 J), ( 1kWh= 3 600 000 J)

a) 50 kcal =       kJ

b)  4200 J =      kcal

c) 500 000 J =     kJ

d) 15 kWh =        J

e) 2000 W =      kW

f) 20 hj=          W

31) Kuidaks saaks ehitada kõige lihtsama veekeetja, kui sul on kasutada käärid, fooliumpaber, kuumakindel veenõu, juhtmed  ja vooluallikas?

Töö saata:

mariettafyysik@hotmail.com