Tunnis:

Vasta küsimustele.

1. Impulss(mõiste, tähis, ühik, valem)

2. Kaks keha massidega 3 kg ja 5 kg hakkasid samal ajal mööda kaldpinda liikuma. Kumb keha jõudis varem sihtkohta? Miks?

3. Kaal(mõiste füüsikalise suurusena, tähis, ühik)

4. Millest sõltub gravitatsioonijõud?

5) Sõnasta gravitatsiooniseadus.

6) Toereaktsioon(mõiste)

7) Rõhusmisjõud(mõiste)

8) Rõhk(mõiste, tähis, ühik, valem, mõõteriist)

9) Miks kasutatakse metsatöödel masinatel laia rehve?

10) Miks on terava noaga parem lõigata?

11) Kummal pinnale mõjub suurem rõhk, kas 4 m2 või 2 m2 pinnale? ( Eeldame, et mõlemal korral on rõhumisjõud sama suur)

12) Hõõrdumine(mõiste, liigid, näited igapäevaelust)

13) Miks on oluline masinates õlisid kasutada?

14) Miks talvel karestatakse teid?

15) Milline roll on auto turvapadjal liilklusõnnetuse korral?

16) Elastsusjõud(mõiste+ näited igapäevaelust)

17) Deformatsioon(mõiste, liigid + näited igapäevaelust)

18) Energia(mõiste, tähis, ühik, liigid + näited)

19) Kust saavad elusorganismid eluks vajaliku energia?

20) Töö(mõiste, tähis, ühik, valem, näited igapäevaelust)