Tunnis

1. Täida küsimsutik siin

Täida veebipõhine tööleht.

Ees- ja perekonnanimi
Klass
1. Energia(mõiste)
2.Kineetiline energia(mõiste)
3. Potentsiaalne energia(mõiste)
4. Mehaaniline töö(mõiste)
5. Millisel juhul tehakse mehaanilist tööd?
6. Jõud(mõiste)
7. Millest sõltub mehaanilise töö suurus?
8. Jõu tähis on
9. Jõu ühik on
10. Mehaanilise töö tähis on
11. Teepikkus(mõiste)
12. Teepikkuse tähis on
13. Mehaanilise töö ühik on
14. Mehaamilise töö arvutamise valem on
15. Kehale mõjuva raskusjõu arvutamise valem
16. ............ energia, mida omavad liikuvad kehad.
17. .......... - energia, mida omavad vastastikmõjus olevad kehad,
18. ........... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha liikutamiseks vajavat jõudu.
19. ......... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha poolt läbitud vahemaad.
20. .......... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab läbitud teepikkust ajaühikus
21. ........ - füüsikaline suurus, mis iseloomustab sündmuse kestvust.
22. ........ - füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele.
23. Too näiteid kehadest, mis omavad kineetilist energiat.
24. Too näiteid kehadest, mis omavad potentsiaalset energiat.
25. ........... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab keha soojuslikku seisundit.
26. ...... - mõõteriist temperatuuri mõõtmiseks.
27. Kirjuta lühidalt. Kapi nihutamiseks tehti tööd 200 J.
28. Kirjuta lühidalt. Keha poolt läbitud vahemaa on 100 m.
29. Kirjuta lühidalt. Kehale mõjuv raskusjõud on 250 N.
30. Kirjuta lausega. A = 20 J.
31. Kirjuta lausega. F=100N.
32. Kirjuta lausega. s=200 m.
33. Energia ühik on
34. Kineetilise energia ühik on
35.Potentsiaalse energia ühik on
35. Too näiteid töö tegemisest igapäevaeust ( 5 näidet)
36.Kuidas saab kindlaks teha keha poolt tehtud töö suurust?
37. Millest sõltub kineetilise energia suurus?
38. Millest sõltub potentsiaalse energia suurus?
39. Kas õppimine on füüsika seisukohast töö? Põhjenda vastust.
40. Kas koolikoti käes hodmine on töö? Põhjenda vastust füüsika seisukohast.
41. Miks on jõu tähis suur F?
42. Miks on töö tähis suur A?
43. Kasutatud allikad: