Tunnis:

1. Iga õpilane täida küsimsutiku eraldi. Täida küsimustik. siin

 

2. Koostada rühmatööna( 2-3 liiget) esitlus valitud teemal:

1) Fotoefekti rakendused( fotoefekti mõiste, fotoefekti võrrand, vähemalt 3 rakendust, rakenduse töö põhimõte, kasutamine, pildid, kasutatud allikad)

2) Valguse peegelumine ja murdumine( mõisted, iseloomustavad füüsikalised suurused, valguse peegeldumisseaduse sõnastus, murdumisseaduse sõnastus näited igapäevaelust, pildid, kasutatud allikad)

3) Läätsed( mõisted, liigitus, omadused, iseloomustvad füüsikalised suurused, läätse valem, läätsede kasutamine igapäevaelus ja tehnikas, pildid, kasutatud allikad)

4) Valguse dispersioon( mõiste, mõjutavad tegurid, vikerkaaare tekkimine, vikerkaare värvid, pildid, joonised,  kasutatud allikad)

5) Spektroskoop ja spektraalanalüüs( mõisted, ehitus, joonised, spektri mõiste, spektrite liigid, rakendus igapäevaelus ja tehnikas, spektraalanalüüsi mõiste, rakendus, kasutatud allikad)

Slaiide arv min 12

max 20

Töö saata aadressil:

mariettafyysik@hotmail.com