1. Täida küsimustik. siin

Koosta rühmatööna( 2-3 liiget) esitlust valitud teemal:

1. Liikumine(mõiste, liigid, iseloomustavad füüsikalised suurused, näited igapäevaelust, pildid,kasutatud allikad))

2. Jõud(mõisted, seotud füüsikalised suurused, mõõteriist jõu mõõtmiseks, rakusjõu arvutamine, raskusjõu mõiste, elektrijõud mõiste, näited igapäevaelust, pildid, kasutatud allikad)

Valmis töö saata

mariettafyysik@hotmail.com