1. Ees. ja perekonnanimi
Klass
1. Selgita peegeldumise mõistet.
2.Kuidas levib valgus ühtlases keskkonnas?
3. Kuidas levib valgus mitteühtlases keskkonnas?
4. Nimeta valgusvihkude liigid?
5. Mille abil näidatakse valguse levimise suunda?
6. Kui suur on valguse levimise kiirus õhus ja õhuta ruumis?
7. Selgita varju mõistet. Too näiteid.
8. Murdumine(mõiste)
9. Murduv kiir(mõiste)
10.Langemisnurk(mõiste)
11. Peegeldumisnurk(mõiste)
12. Sõnasta peegedumisseadus.
13. Kui suur on valguse kiirus õhus?
14. Kui suur on valguse kiirus vees?
15. Kui suur on valguse kiirus klaasis?
16. Kui suur on valguse kiirus teemandis?
17. Millest sõltub valguse levimise kiirus?
18. Langemisnurga tähis on
19. Peegeldumisnurga tähis on
20 Murdumisnurga tähis on
21. Peegeldumisseaduse kohaselt
22. Valguse kiire üleminekul optiliselt tihedamast keskkonnast optiliselt hõredamasse keskkonda
23. Valguse kiire üleminekul optiliselt hõredamast keskkonnast optiliselt tihedamasse keskkonda
24. .......... - nurk, murdunud kiire ja pinna ristsirge vahel
25. .......... - nurk, langenud kiire ja pinna ristsirge vahel.
26. .......... - nurk, peegeldunud kiire ja pinna ristsirge vahel.
27. Valguse täielik peegeldumine (mõiste)
28. Kuidas liigitatakse peegleid?
28. Kumerpeegel ................ valguskiiri.
29. Nõguspeegel........ valguskiiri.
30. Lääts(mõiste)
31. Mille alusel liigitatakse läätsi?
32. Nimeta läätsede liigid.
33. Kumerlääts(iseloomustus,omadus, kasutus)
34. Nõguslääts(iseloomustus,omadus, kasutus)
35. Fookus(mõiste)
36. Fookuskaugus(mõiste, tähis, ühik)
37. Läätse optiline tugevus(mõiste, tähis, ühik, valem)
38. Läätse fookuskaugus on 4 mm. Arvuta läätse optiline tugevus.
39. Läätse optiline tugevus on 2 dpt. Arvuta läätse fookuskaugus.
40. .Milliseid läätsi kannab lühinägija?
41. Milliseid läätsi kannab kaugnägija?
42. Kes on normaalnägija?
43. Kasutatud allikad: