Tunnis

Täida veebipõhine tööleht.

Ees- ja perekonnanimi
1. Eletromagnetlaine(mõiste)
2. Kuidas tekivad elektromagnetlained?
3.Sagedus(mõiste)
4. Sageduse tähis on
5. Sageduse ühik on
6. Lainepikkus(mõiste)
7. Lainepikkuse tähis on
8. Lainepikkuse ühik on
9. Periood(mõiste)
10. Perioodi tähis on
11. Perioodi ühik on
12. Mille järgi on elektromagnetlained paigutatud elektromagnetlainete skaalale?
13. Millest sõltub elektromagnetlainete toime?
14. Nimeta elektromagnetlainete liigid.
15. Kuidas inimene tajub elektromagnetlaineid?
16. Millega tegeleb optika?
17. Kiirgumine(mõiste)
18. Neeldumine(mõiste)
19. Valgusallikas(mõiste)
20. Kuidas levib valgus ühtlases keskkonnas?
21. Kuidas levib valgus mitteühtlases keskkonnas?
22.Sõnasta Fermat'i printsiip
23. Ringsagedus(mõiste)
24. Levimiskiirus(mõiste)
25. Levimiskiiruse tähis on
26. Levimiskiiruse ühik on
27. Intensiivsus(mõiste)
28. Intensiivsuse tähis on
29. Intensiivsuse ühik on
30. Pinge tähis on
31. Pinge ühik on
32. ........... - mõõteriist pinge mõõtmiseks.
33. Mahtuvus(mõiste)
34. Mahtuvuse tähis on
35. Mahtuvuse ühik on
36. Mahtuvuse arvutusvalem on
37. Elektrilaengu tähis
38. Teisenda 5 mC = .....C
39. Teisenda. 50 mm=.....m
40. Induktiivsuse tähis on
41. Induktiivsus(mõiste)
42. Kasutatud allikad: