Tunnis:

Vasta küsimustele.

1)  Nimeta meetodeid liikumise kirjeldamiseks?

2) Mida näitab liikumisgraafik?

3) Mida iseloomustab liikumisegraafik?

4) Milline on Sinu trajektoor arvutiklassi tulemisel?

5) Võrdle teo ja kilpkonna liikumist.

6) Algkoordinaat(mõiste, ühik)

7) Taustkeha(mõiste)

8) Koordinaat(mõiste)

9) Peatuskohast liikuma hakkav rong saavutab 10 minutiga kiiruse 36 km/h. Milline on rongi kiirendus?

10) Taustsüsteem(mõiste)

11) Nihe(mõiste)

12) Keha liikumisvõrrand on x= 2 + 3 t. Kui suur on keha kiirus?

13) Keha liikumisvõrrand on - 4 + 5 t. Kui suur on algkoordinaat?

14) Keha liikumisvõrrand on - 4 + 5 t. Kui suur on keha kiirus?

16) ......... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab liikumise kestvust.

17) ......... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab teepikkuse muutust ajaühikus

18) .......... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab kiiruse muutust ajaühikus

19) Nimeta vastastikmõju liigid.

  Valmis töö saata mariettafyysik@hotmail.com