Tunnis:

 

1. Lahenda test siin

2. Kirjuta jutt teemal "Mõõtühikute roll igapäevaelus"

Nõuded jutule:

a) pikkus   arvutikirjas 1 A4( või niipalju kui jõuate)

b) kirjasuurus 12

c) kirja font The New Times Roman

Valmis töö saata mariettafyysik@hotmail.com

 

Ees- ja perekonnanimi
Klass
1. Mitmes olekus võivad esineda ained? Nimeta need olekud. To näiteid igapäevaelust.
2. Millest koosnevad ained?
3. Millest koosnevad molekulid?
4. Millest koosnevad aatomid?
5. Millest koosneb aatomituum?
6. Aatomi laeng tervikuna on
7. Elektronkate laeng on
8. Elektroni laeng on
9. Aatomituuma laeng on ?
10. Prootoni laeng on
11. Neutroni laeng
12. Tahkis(mõiste)
13. Nimeta tahkiste iseloomulikud omadused
14. Nimeta Mohsi skaalasse kuuluvad ained?
15. Kuidas määratakse aine kõvadust?
16. Mis määrab ära aineosakeste sidemete tugevuse?
17. Nimeta vedelike iseloomulikud omadused.
18. Soojusliikumine(mõiste)
19. Millest sõltub aine soojus?
20. Difusioon(mõiste)
21. Nimeta gaaside iseloomulikud omadused.
22 Iseloomusta aineosakeste sideme tugevus tahkises.
23. Iseloomusta aineosakeste sideme tugevus vedelikus
24. iseloomusta aineosakeste sideme tugevus gaasis?
25. Miks soojenemisel ained paisuvad?
26. Miks jahtumisel ained tõmbuvad kokku?
27. Millest sõltub aine tihedus?
28. Temperatuur(mõiste)
29........................... - mõõreriist temperatuuri mõõtmiseks.
30. Kes leiutas esimese termomeetri?
31. Jõu tähis on
32. Jõu ühik on
33. Massi tähis on
34. Massi ühik on ....
35. Teepikkuse tähis on ...
36. Teepikkuse ühik on ...
37. Kuidas muutub aine soojusliikumine temperatuuri tõustes?
38. Kuidas muutub soojusliikumine temperatuuri alanedes?
39. Difusioon(mõiste, näide igapäevaelut)
40. Miks ained segunevad iseenesest?
41. Kuidas on omavahel seotud gaaside paiumisel ruumala muutus ja temperatuur?
42. Kuidas on vedeliku paisumis korral omavahel seoud ruumala muutus ja temperatuur?
43. Kuidas on tahkiste paisumine korral keha pikenemine seotud temperatuuriga?
44. Kui suur on klassi temperatuur?
45. Kirjelda tänast ilmastikku lühidalt kahe lausega.
48. ............ - mõõteriist õhuniiskuse mõõtmiseks.
49. Kasutatud allikad: