20. 11. tunnis

Tunnis:

1. Iga õpilane täidab  individuaalselt. Täida küsimustik siin.

1. Iga õpilane lahendab testi individuaalselt. Lahenda test vt  tahvlilt

3. Koostada rühmatööna(2-3 liiget) esitlus või jutt valitud teemal.

Teemade loetelu:

1. Elktrivoolu tähtsus jõulude ajal(tähtsus, pildid. kasutatud allikad)

2. Kodus kasutatavad elektritarvitid( nimetused, pildid, kasutatud allikad)

3. Elektriõpetusega seotud füüsikalised suurused(mõisted, tähised, ühikud,, mõõteriistad)

Töös kindlasti ära märkida kasutatud allikad:

Valmis töö saata :

mariettafyysik@hotmail.com