Esmane teema valik tomub koos õpilasega lähtude tema isiksusest.

Valik teemasid:

1) õppematerjali loomine - tööleht, kodulehekülg

2) audiovisulaalse õppematerjali loomine - video mingist katsest koos selgitustega ja ohtusnõutega nt torusiil + hõbepaber

3) uurimistöö vorm

4) loodusainete alase nädala korraldamine

5) katsevahendi loomine