Tunnis:

1. Kui oled osalenud Antsla Gümnaasiumi looduspäevade projekti üritusel siis täida küsimsutik siin

2. Koosta esitlus valitud aine teemal. Tööjuhend asub siin