Vastused vormistada tekstidokummendina ja saata marietta.loo@antslakk.edu.ee

Tunnis

1. Selgita elektrilaengu mõistet.  
2. Elektrilaengu tähis on ...
3. Elektrilaengu ühik on
4. Selgita voolutugevuse mõistet.  
5. Voolutugevuse tähis on ...
6. Voolutugevuse ühik on ...
7. Selgita pinge mõistet.  
8. Pinge tähis on...
9. Pinge ühik on....
10. Selgita magnetinduktsiooni mõistet.  
11. Magnetinduktsiooni tähis on ....
12. Magnetinduktsiooni ühik on .....
13. Selgita Lorentzi jõu mõistet.  
14. Lorentzi jõudu saab arvutada järgmise valemi abil...
15. Loretzi jõu ühik on ...  
16. Selgita pindala mõistet.  
17. Pindala tähis on ....  
18. Pindala ühik on.....  
19. Kirjuta lühidalt. Punktlaeng osaleb eletrilises vastastikmõjus tugevusega 4 nC
20. Kirjuta lühidalt. Keha mõjutab teist suurusega 5 N.
21. Elektrivälja tugevus( mõiste)  
22. Eletrivälja tugevuse tähis on
23. Eletrivälja tugevuse ühik on  
24. Sõnasta vasaku käe reegel jõu suuna määramiseks Ampere seaduses-  
25. Milline on jõud paralleelsete juhtmete korral, kui mõlemas juhtmes on sama suunaga vool? Juhtmete vahel esineb....
26. Milline on jõud paralleelsete juhtmete korral, kui mõlemas juhtmes on erienva suunaga vool? Juhtmete vahel esineb....
27. Väljenda lausega. F= 5 nN  
28.Väljenda lausega. I= 0,25 mA  
29. Väljenda lausega. l= 10 cm.  

30. Väljenda lausega. q= 1,4 nC.

31. Teisenda.

a) 500 mA =   A

b) 300 000J =  MJ

c) 0,000 000 004 C = nC

d) 13 nC =       C

e) 45 cm =   m

f)  0,000 000 000 004 =   pF