Tunnis

1. Aeg(mõiste)  
2. Aja tähis
3. Kuidas ja millega saab mõõta aega?  
4.Kas üks minut on pikk või lühike aeg? Põhjenda vastust.  
5. Auto sõidab kiirusega 100 km/h. Kui palju aega kulub 30o km läbimseks. Saadud vastus teisenda sekundideks.  

6. Kiirus(mõiste)

7. Kuidas liigitatakse füüsikalisi suuruseid?

8. Nimeta vektori põhitunnused.

 
9. Kiiruse tähis on  
10. Kiiruse põhiühik on

11. Nimeta vaatleja tunnused.  
12. Võrdle omavahel kühvlit ja harja. Too välja 3 sarnasust ja 3 erinevust  
13. Selgita ruumi mõistet.  
14. Võrdle kiirust ja aega. Too välja 2 sarnasust ja 2 erinevust.  
15. Kui palju kulus maailma kiiremal mehel aega 100m jooksus maailmarekordi püstitamisel? Nimeta see sportlane. Kui pika vahemaa suudaks sa ise hinnaguliselt läbida kõnides selle aja joksul?  
16. Sõnasta Newtoni I seadus.  
17. Sõnasta Newtoni II seadus.  
18. Sõnasta Newtoni III seadus.  
19. Kiirendus(mõiste)  
20. Kiirenduse tähis on  
21. Kiirenduse ühik on  
22. Kiirenduse valem on  
23. Netoni Ii seadust kirjeldav valem on  
24.Kui mass suureneb 5 korda, mitu korda suureneb keha kiirendus Newtoni II seaduse põhjal  
25.Kui mass vähene 4 korda, mitu korda suureneb keha kiirendus Newtoni II seaduse põhjal  
26. Mõõteriist kiirenduse mõõtmiseks on  
27. Väljenda lühidalt. Auto mass on 3500 kg  
28. Väljenda lühidalt. Auto kiirendus on 6 m/s2.  
29. ...... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab tehtud töö hulka ajaühikus.  
30. Võimsuse tähis on  
31. Töö(mõiste)  
32 Võimsuse ühik on  
33. Töö ühik on  
34. Töö tähis on  
35. Jõu tähis on  
36. Jõu ühik on  
37. Kirjuta lausega. m=5 kg.  
38. Kirjuta lausega. l=10 cm.  
39.Kirjuta lausega. t=5s.  
40. Kirjuta lausega. v=4 m/s.  
41. Kirjuta lausega. I=5A.  
42. Kirjuta lausega. q=4,5 C