Tunnis:

 

1. Lahenda test siin

2. Kirjuta jutt teemal "Mõõtühikute roll igapäevaelus"

Nõuded jutule:

a) pikkus   arvutikirjas 1 A4( või niipalju kui jõuate)

b) kirjasuurus 12

c) kirja font The New Times Roman

Valmis töö saata mariettafyysik@hotmail.com