Vasta küsimustele.

1) Mis on elektriseerumine? Too kaks  näidet igapäevaelust.

2) Elektrilaeng (mõiste, tähis, ühik)

3) Mis juhtub, kui laetud kehaga puudutada teist laetud keha?

4) Kirjelda laetud kehade vastastikmõju samaliigiliste laengute korral.

5) Kirjelda laetud kehade vastastikmõju eriliigiliste laengute korral.

6) Kuidas nimetatakse eri liiki elektrilaenguid?

7) Mis on elektrijõud?

8) Millest sõltub eletrijõu suurus?

9) Kuidas muutub elektrijõu suurus laetud kehade laengute suurenedes?

10) Kuidas muutub elektrijõu suurus laetud kehade kauguse vähenedes?

11) Kuidas liigitatakse aineid elektrijuhtivuse alusel?

12) Mis on elektroskoop?

13) Millisel nähtusel põhineb elektroskoobi töö?

14) Mis on maandamine?

15) Kes võttis kasutusele elektrivälja mõiste?

16) Mis ümbritseb laetud keha?

17) Mis on elektrivälja põhitunnus?

18) Millest sõltub elektrivälja tugevus?

19) Miks ained püsivad koos?

20) Kui suur on aatomi laeng?

21) Millest koosneb aatom?

22) Kui suur aatomi tuuma laeng?

23) Millistest osakestest koosneb tuum?

24) Milline on elektroni laeng?

25) Aatom loovutab oma väliskihilt 3 elektroni. Millise laenguga ioon tekib?

26) Aatom liidab oma väliskihile 2 elektroni. Millise laenguga ioon tekib?

27) Sõnasta Coulomb' i seadus.

28) Millest sõltub laetud kehade vaheline elektrijõud?

29) Teisenda.

a)  15 mV=   V

b) 100 000 W =  kW

c) 5400 s =    min

d) 0, 000 013 C =    μC

e)  0, 000 000 008 C =   nC

f) 8 mN =   N

30) Kuidas muutub jõu suurus laetud kehade vahel, kui nende vaheline kaugus suureneb  8 korda?

31) Sõnasta Ampere seadus.

32) Elektrivälja tugevus (mõiste, tähis, ühik, valem)

33) Magnetinduktsioon (mõiste, tähis, ühik, valem)

34) Pinge  (mõiste, tähis, ühik, valem)

35) Mis on sammupinge?

36)Elektromagnetiline induktsioon( mõiste, kasutusala)

37) Lorentzi jõud(mõiste)

38) Kuidas tekivad virmalised? Kus esineb neid kõige rohkem?

 

Töö vormista tekstidokumendis või google dirves ja saada marietta.loo@antslakk.edu.ee