Tunnis.

Kirjutage  rühmatööna ( 2-4 liiget) essee teemal „ Armastus on puhas füüsika"

Nõuded esseele:

1)    pikkus 1 A4

2)    reavahe 1,5

3)    kirjastiil Times New Roman

4)    kirja suurus 12

5)    Tekst peab olema liigendatud lõikudeks

6)    Sissejuhatus ja kokkuvõte peavad olema kooskõlas.

Töö võib vormistada teksti dokumendina. Kindlasti tuleb ära märkida autori nimi. Valmis töö saata aadressil:

mariettafyysik@hotmail.com