Tunnis:

1. Laine( mõiste)

2. Too näiteid erinevatest lainetest.

3. Nimeta laineid iseloomustavad suurused.

4. Peegeldumine (mõiste)

5. Murdumine(mõiste)

6. ................... - aeg, mis kulub ühe täisvõnke tegemiseks.

7. .................- täisvõngete arv ühes ajaühikus.

8. Võnkeperioodi tähis on   .......

9. Võnkesageduse tähis on ...

10. Võnkeperioodi ühik on ..........

11. Võnkesageduse ühik on ...........

12. Hälve(mõiste, tähis, ühik)

13. ............... - suurim kaugus tasakaaluasendist.

14. Lainete interferents(mõiste)

15. Difraktsioon (mõiste)

16. Töö tähis on ..........

17. Töö ühik on ..............

18. Kiiruse tähis on ..........

19. Kiiruse ühik on ............

20. Impulss(mõiste)

21. Impulsi tähis on ...........

22. Impulsi ühik on .........

23. Impulsi arvutamise valem on .............

24. Kiirenduse tähis on ...............

25. Kiirenduse ühik on ...........

26. Jõu tähis on ............

27. Jõu ühik on ..........

28. Nurkkiirus(mõiste)

29. Nurkkiiruse tähis on .............

30. Nurkkiiruse ühik on ...........

31. Pöördenurk(mõiste)

32. Pöördenurga tähis on .........

33. Kirjuta lühidalt. Pöördenurga suurus on 1,3 radiaani.

34. Kirjuta lausega. ω=1,4 rad

35. .............. - pöördenurga muutus ajaühikus

36. ................. - füüsikaline suurus, mis iseloomustab teepikkuse muutust ajaühikus.

37. ........... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab kiiruse muutust ajaühikus.

38. .......... - füüsikaline suurus, mis on võrdne massi ja kiiruse korrutisega.

39. ............. - füüsikaline suurus, mis iseloomustab ühe keha mõju teisele.

40. Arvuti kõvaketas teeb ühe pöörde 20 ms jooksul. Teisenda pöördenurk radiaanideks. Arvuta ketta nurkkiirus.

41. Ratas raadiusega 0,3 m pöörleb nurkkiirusega 10 rad/s. Milline on ratta äärmiste punktide joonkiirus?

42. Auto liigub kiirusega 54 km/h. Arvuta rataste nurkkiirus, kui ratta diameeter on 50 cm.+

43. Voolumõõtja ketas tegi kahe minutiga 40 pööret. Arvuta ketta pöörlemisperiood ja sagedus.

44. Grammofoniplaat tegi 3 minutiga 180 pööret. Arvuta ketta pöörlemisperiood.