Tunnis:

1) Lahenda loodusviktoriiin "Kakukese" küsimused. Kakuke