Uus õppekava 2013/2014:

ELEKTRIVÄLI JA MAGNETVÄLI

Esitlusd Coulbm' i seadus

Ampere seadus ja magnetinduktsioon

Mõistekaart Magnetinduktsioon

Mõistekaart Lorentzi jõud

Kordamine arvstustööks esitlusena

Kordamine arvestustöölks pdf-na lingid viivad õigete vastuste juurde

 

 

 

 

Õppeaasta 2012/2013

Esimese arvestustöö jaoks soovituslikud materjalid:

1. Püsimagnet esitlus 2011

2. Voolude vastastikmõju

3. Magnetinduktsioon

4. Mõistekaart.

5.Kordamine- tunnis lahendatud ülesanded

Magetvoog 

Kordamine. Elektromagnetiline induktsioon

Kordamine arvestustööks

Elektromagnetlained

Vahelduvvool

Ülesanne

Voolutugevuse hetkväärtuse arvutamise ülesanded

Elektromagnetvõnkumised

Võnkering

Võnkeringi ülesanded