Tunnis:

Vasta järgmistele küsimustele:


 •  Millest koosneb aatom?
 • Kirjelda Thomsoni aatomimudelit
 • Kirjelda planetaarset aatomimudelit.
 • Sõnasta Bohri postulaadid.
 • Milles seisneb Pauli tõrjutusprintsiip?
 • Mis moodi on üles ehitatud ja mida peegeldab keemiliste elementide perioodilisussüsteem?
 • Kuidas tekib kahe aatomi vahel keemiline side ja nendest moodustub molekul?
 • Kuidas selgitada keemiliste sidemete abil kristallvõre tekkimist?
 • Selgita mõisteid: keelutsoon, valentsitsoon, juhtivustsoon
 • Võrdle keelutsoonide laiust metallides, dielektrikutes ja pooljuhtides.
 • Mida tähendab ingliskeelne akronüüm „LASER"
 • Kus kasutatakse lasereid?
 •  
 • 3) Töö vormistada wordi või open office writer  failina, töö lõpu  lisa ka kasutatud kirjanduse loetelu.

 

Vastused saata õpetaja emailile teemaks oma nimi : mariettafyysik@hotmail.com