Tunnis:

1. Inertsus(mõiste + näide)

2. Kaks keha massidega 3 kg ja 5 kg hakkasid samal ajal mööda kaldpinda liikuma. Kumb keha jõudis varem sihtkohta? Miks?

3. Mass(mõiste füüsikalise suurusena, tähis, ühik)

4. Millest sõltub gravitatsioonijõud?

5) Sõnasta gravitatsiooniseadus.

6) Toereaktsioon(mõiste)

7) Rõhumisjõud(mõiste)

8) Rõhk(mõiste, tähis, ühik, valem, mõõteriist)

9) Miks kasutatakse metsatöödel masinatel laiasid rehve?

10) Miks on terava noaga parem lõigata?

11) Kummal pinnale mõjub suurem rõhk, kas 4 m2 või m2 pinnale? ( Eeldame, et mõlemal korral on rõhumisjõud sama suur)

12) Hõõrdumine(mõiste, liigid, näited igapäevaelust)

13) Miks on oluline masinates õlisid kasutada?

14) Miks talvel karestatakse teid?

15) Milline roll on auto turvapadjal liiklusõnnetuse korral?

16) Elastsusjõud(mõiste+ näited igapäevaelust)

17) Deformatsioon(mõiste, liigid + näited igapäevaelust)

18) Tihedus(mõiste, tähis, ühik, valem, mõõteriist)

19) Kui suur 4 m3 kivi tihedus, mille mass on 2 t.

20) Keha mass on 55 kg. Kui suur on kehale mõjuv raskusjõud?

21) Kui suur on keha mass, kui talle mõjuva raskusjõu suurus on 2000 N.

22) Kirjuta lühidalt. Kehale mõjuv raskusjõud on 200 N.

23) Kirjuta lühidalt. Vee tihedus on 1000 kg/m3.

24) Mitu ml on 300 g vett?

25) Keha poolt avaldatav rõhk maapinnale on 10 000 Pa. Keha toetuspindala on 1 m2. Kui suur on selle keha mass?

28) Energia(mõiste, tähis, ühik, liigid + näited)

29) Kust saavad elusorganismid eluks vajaliku energia?

30) Töö(mõiste, tähis, ühik, valem, näited igapäevaelust)

Valmis töö saata marietta.loo@antslakk.edu.ee