Tunnis:

 

Koostada rühmatööna( 2-3 liiget) esitlus valitud teemal:

1) Fotoefekti rakendused( fotoefekti mõiste, fotoefekti võrrand, vähemalt 3 rakendust, rakenduse töö põhimõte, kasutamine, pildid, kasutatud allikad)

2) Footonid(mõiste, footoneid iseloomustvad füüsikalised suurused, valemid, tähised, tähiste selgitused, ühikud. kasutatud allikad)

Töö saata aadressil:

mariettafyysik@hotmail.com