Tunnis

E-õpik abiks.

Ees- ja perekonnanimi
Klass
1. Hõõrdumine(mõiste+ 2 näidet igapäevaelust)
2. Kuidas liigitatakse hõõrdumist materjali alusel?
3. Kuidas liigitatakse hõõrdumist liikumise alusel?
4. Milline on hõõrdejõu suund ja suurus võrreldes raskusjõuga?
5. Jõud(mõiste)
6. Jõu tähis on
7.Jõu ühik on
8. Gravitatsioonijõud(mõiste)
9. Millest sõltub gravitatsioonijõud?
10. Raskusjõud(mõiste)
11. ......... - nähtus, mis väljendub kehade tõmbumisena.
12. Millisel planeedil on gravitatsioonivälja tugevus kõige suurem?
13. Millest sõltub gravitatsioonijõud taevakehade vahel?
14. Millest sõltub hõõrdejõud?
15. Miks kasutatakse mootorites õlisid?
16.Miks määritakse suuski?
17. Deformatsioon(mõiste)
18. Nimeta deformatsiooni liigid.
19. Millise füüsikalist suurust mõõdetakse dünamomeetriga?
20. Elastne deformatsioon(mõiste + 2 näidet igapäevaelust)
21. Plastne deformatsioon(mõiste + 2 näidet igapäevaelust)
22. Elastsusjõud(mõiste)
23. Kirjuta lausega. m=3 kg.
24. Väljenda lausega. F= 100 N.
25. Kirjuta lühidalt. Koormise raskus on 7 kg.
26. Kirjuta lühidalt. Kehale mõjuv jõud on 500 N.
27. Keha raskus on 30 kg. Kui suur on kehale mõjuv raskusjõud?
28. Kehale mõjub jõud 710 N. Kui suur on keha mass?
29. Teisenda. 500 N= ....kN.
30. Teisenda. 30 000 N =.....kN
31. Teisenda. 70 g=......kg
32. Teisenda. 4 kg =.....g
33. Miks karestatakse talvel teid?
34. Millised jõud mõjuvad väljavenitatud vedrule?
35. Kiirenduse tähis
36. Kiirendus ühik on
37. Teisenda. 5 km/h =.... m/s
38. Teisenda. 10 m/s = ..... km/h
39. Teisenda. 20 m/s =... km/h
41. Mis oli eile tunnis vaadatud Rakett 69 teemaks?
42. Kuidas võistkonnad kaalusid autot 120 kg-se vannitoa kaaluga?
43. Millist mehhanismi ehitasid võistkonnas teises ülesandes?
44. Mis põhimõttel töötab tali? Kus kasutatkse seda igapäeva elus?