Tunnis

 

Täida veebipõhine tööleht.

Ees- ja perekonnanimi
Klass
1. Püsimagnet(mõiste)
2. Nimeta püsimagneti põhiomadus
3. Mitu poolust on magnetil?
4. Iseloomusta vastastikmõju magnetite vahel
5. Demagneetumine(mõiste)
6. Nimeta magneti demagneetumist põhjustavad tegurid.
7. Magneti põhjapoolus(mõiste)
8. Magneti lõunapoolus(mõiste)
9. Magneti poolus(mõiste)
10. Magneti neutraalne piirkond(mõiste)
11.Mis juhtub magneti poolitamisel?
12. Mille abil saab määrata magnetvälja jõujooni?
13. Nimeta magnetite ernevaid kasutusvõimalusi( 4 tk)
14. Iseloomusta Ampere katse olemust.
15. Magnetvälja jõujoon(mõiste)
16. Magnetjõud(mõiste)
17. Millise kujuga on püsimagneti jõujooned?
18. Millise kujuga on U-magneti jõujooned?
19. Magnetnõel(mõiste, kasutus)
20. Kus asuvad Maa magnetpoolused?
21. Kasutatud allikad: