Tunnis:

Koosta esitlus valitud teemal:

1) Liikumine(mõiste, iseloomustavad füüsikalised suurused, liigid, seos igapäevaeluga, pildid + kasutatud allikad)

2) Newtoni elulugu( daatumid, avastused, hariduskäik, huvitavamad faktid, pildid + kasutatud allikad)

3) Vastastikmõju( mõiste, iseloomsutavad füüsikalised suurused, seos igapäevaeluga, pildid + kasutatud allikad)

Töö saata mariettafyysik@hotmail.com