Tunnis:

Koosta kontrolltöö rühmatööna  teemal "Kinemaatika" Töö tuleb ise ka ära lahendada. Rühmas 3-4 liiget. Valmis töö saata aadressil:

mariettafyysik@hotmail.com

Kontrolltöö sisu:

1. Mõisted( 5 tk)

2. Valikvastustega ülesanded( 6 tk)

3. Ülesanne kiiruse valemi rakenduse peale

4. ülesanne kiirenduse valemi rakenduse peale

5. Ülesanne liikumisvõrrandi teadmise peale

6. Keskmise  kiiruse valemi teadmise peale

7. Hindamisskaala