Tunnis:

1. Täida küsimustik siin

2. Koosta rühmatööna

Koosta järgmiste ainete valemid  ngraafiliselt kui ka  3D versioonis. Struktuurvalemid nii graafilsied kui 3D versioonis esitada ühes dokumendis. Pildi saab teha ekraanipildina ja kleepida teksidokumenti. Ekraanipildi tegemiseks kasutage PrintScreeni nuppu.

1) hapnik

2) osoon

3) süsihappegaas

4) vesi

5) metaan

6) etaan

7) propaan

https://www.molecular-networks.com/online_demos/corina_demo_interactive

3. Koosta 15 küsimusega viktoriin teemal ained, jõud ja liikumine

Tehtud töö saata

mariettafyysik@hotmail.com