Tunnis.

Täida veebipõhine tööleht.

Ees- ja perekonnanimi
Klass
1. Lääts(mõiste)
2. Kuidas liigitatakse läätsi?
3. Kumerlääts(iseloomustus,omadus, kasutus)
4. Nõguslääts(iseloomustus,omadus, kasutus)
5. Fookus(mõiste)
6. Fookuskaugus(mõiste, tähis, ühik)
7. Läätse optiline tugevus(mõiste, tähis, ühik, valem)
8. Läätse optiline peatelg(mõiste)
9.Läätse optilise peatelje keskpunkt(mõiste, tähis)
10. Kujutis(mõiste)
11. Miille alusel liigitatakse kujutisi?
12. Tõeline kujutis(mõiste)
13.Näiline kujutis(mõiste)
14. Kumerpeegel(omadus, kasutus)
15. Nõguspeegel(omadus, kasutus)
16. Läätse fookuskaugus on 4 mm. Arvuta läätse optiline tugevus.
17. Läätse optiline tugevus on 2 dpt. Arvuta läätse fookuskaugus.
18.Milliseid läätsi kannab lühinägija?
19. Milliseid läätsi kannab kaugnägija?
22. Teisenda. 5 cm= ....m
23. Teisenda. 35 cm =.....m
24. Teisenda. 2 m=...cm.
25. ....... - nurk, langenud kiire ja pinna ristsirge vahel
26. ....... - nurk, peegeldunud kiire ja pinna ristsirge vahel.
27. ........ - nurk, murdunud kiire ja pinna ristsirge vahel.
28. Langemisnurga tähis on
29. Murdumisnurga tähis on
30. Peegeldumisnurga tähis on
31. Fookuskauguse tähis on
32. Läätse optilise tugevuse tähis on
33. Kiiruse tähis on
34. Kiiruse ühik on
35. Kasutatud allikad: