Täida veebipõhuine tööleht

Mehaanika e-õpik

Ees- ja perekonnanimi
1. Vastastikmõju(mõiste + näidet)
2. Millised füüsikalised suurused muutuvad vastastikmõju tulemusena?
3. Mitme keha puhul me võime räägida vastastikmõjust?
4. Jõud(mõiste)
5. Jõud on
6. Jõu tähis on
7. Jõu ühik on
8. Mõõteriist jõu mõõtmiseks -
9. Resultantjõud(mõiste + näide)
10. Millisel tingimusel on resultantjõu väärtus null?
11. Too Newtoni kohta välja tema kolm olulisemat saavutust füüsikas.
12. Sõnasta Newtoni I seadus.
13. Sõnasta Newtoni II seadus.
14. Sõnasta Newtoni III seadus
15. Inertsus(mõiste)
16. Mass(mõiste, tähis, ühik, valem)
17. Impulss(mõiste)
18. Impulsi tähis on
Impulsi ühik on
Impulsi arvutamise valem on p+m/v
p=m*v
m=p*v
v=p/v

21. Sõnasta impulsi jäävuse seadus.
22. Raskusjõu arvutamise valem
23. Gravitatsiooni välja tugevuse tähis on
24. Millest sõltub raskusjõu suurus?
25. Raskusjõud ja mass on omavahel seotud .... seose kaudu
26. Kirjuta lausega. F= 100 N.
27. Kirjuta lausega. m= 6 kg
28. Gravitatsioonivälja tugevus(mõiste)
29. Kui suur on gravitatsioonivälja tugevus Kuul?
30. Mitu korda on Maa gravitatsioonivälja tugevus suurem Kuu omast?
31. Teisenda. 5g = .....kg
32. Teisenda 3kN = ....N
33. Kirjuta lühidalt. Kehale mõjub raskusjõud suurusega 3N.
34. Koormise raskus on 500 g.
35. ...... - füüsikaline suurus, mis iseloomsutab teepikkuse muutst ajaühikus.
36. ....... füüsikaline suurus, mis iseloomsutab teepikkuse muutust ajaühikus.
37. Kiirenduse ühik on
38. Kasutatud allikad: