Tunnis.

Koostada rühmatööna viktoriin alljärnevatel teemadel:

a) Lahus

b) Liikumine

Rühmas 2-4 liiget.

Maksimaalne küsimuste arv 24. Õige vastus tuleb ära märkida.

Hindamisskaala:

21 -24 "5"

16-20 "4"

11 - 15 "3"

Näiteks:

Teepikkuse ühik on:

a) kg

b) s

c) m

d) m/s


Töö vormistada teksti dokumendina, Võib  teha ka esitlus programmiga.

Valmis töö saata:

MariettaKeemik@hotmail.com