1. Täida veebipõhine tööleht

Ees- ja perekonnanimi
1. Nimeta meetodeid liikumise kirjeldamiseks?
2. Mida näitab liikumisgraafik?
3. Mida iseloomustab liikumisegraafik?
4. Milline on Sinu trajektoor arvutiklassi tulemisel?
5. Võrdle teo ja kilpkonna liikumist.
6. Algkoordinaat(mõiste, ühik)
7. Taustkeha(mõiste)
8. Koordinaat(mõiste)
9. Kiiruse tähis on
10. Aja tähis on
11. Teepikkuse tähis on
12. Nihe(mõiste)
13. Peatuskohast liikuma hakkav rong saavutab 10 minutiga kiiruse 36 km/h. Milline on rongi kiirendus?
14. Kiirenduse tähis on
15. Kiirenduse ühik on
16. Teepikkuse ühik on
17. Millised elemendid moodustavad koordinaatsüsteemi?
18. Taustsüsteem(mõiste)
19. Nihe(mõiste)
20. Mida näitab liikumisvõrrand?
21. Liikumisgraafik(mõiste)
23. Keha liikumisvõrrand on x= 2 + 3 t. Kui suur on keha kiirus?
24. Keha liikumisvõrrand on - 4 + 5 t. Kui suur on algkoordinaat?
25. Keha liikumisvõrrand on - 4 + 5 t. Kui suur on keha kiirus?
26. ......... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab liikumise kestvust.
27. ......... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab teepikkuse muutust ajaühikus
28.......... - füüsikaline suurus, mis iseloomustab kiiruse muutust ajaühikus
28. Kasutatud allikad: