Simulatsioonid

 


 

 • Liikumine
 • Heli & lained
 • Töö, energia ja võimsus
 • Soojus & termodünaamika
 • Kvantnähtused
 • Valgus ja kiirgus
 • Elekter, magnetism & vooluringid

 

 

Teemad:

  Kang

  Valguse peegeldumine ja murdumine

  Hõõrdejõu

  Raskusjõud ja üleslükkejõud vedelikes

  Juhtide jada- ja rööpühendus

  Elektrienergia kulu olmes

  Elektrivool metallides

  Gaasi rõhk ja temperatuur

 

 

 

 

 • Teemad 
  • Võnkumised 
  • Põrked 
  • Molekul

7. NASA Eyes On the Solar System

Teemad:

Päike

Päikesesüsteemi  planeedid

Asteroidid

NASA missioonid (live)

Satelliidid/kosmosesõidukid/kulgurid

Planeetide tiirlemine (aega kiirendades)

Planeetide pöörlemine (öö ja päeva vaheldumine

8. SpaceEngin(astronoomiahuvilisele) Kõik taevakehad/objektid(planeedid, kuud, asteroidid, tähed, tähekogumid, udukogud, galaktikad, must auk)

  Orbiidid

  Arvandmed (Läbimõõt, mass, keskmine temperatuur, tiirlemisperiood aastates, pöörlemisperiood tundides, vanus, raskuskiirendus, kuude arv jm)

9. Google earth

Kangi simulatsioon

 

Creative Commonsi litsents
See teos on litsentseeritud Creative Commonsi Autorile viitamine + Mitteäriline eesmärk 3.0 Eesti litsentsiga.