Metskitsede paljunemisviis -" munemine"

Mesilaste paljeunemisviis -"seksivad noh"