18.12. tunnis.

Tunnis.

Teema:Füüsika üldprintsiibid

Täida veebipõhine tööleht

Soovitatav kirjandus:

http://www.syg.edu.ee/~peil/10_fla/

 

Ees- ja perekonnanimi
1. Mis on seisund?
2. Protsess(mõiste)
3. Töö(mõiste)
4. Energia(mõiste,tähis, ühik)
5. Kineetiline energia(mõiste)
6. Võimsus(mõiste. tähis, ühik,valem)
7. Nimivõimsus(mõiste)
8. Põhjuslikkus(mõiste)
9. Juhuslikkus(mõiste)
10.Nimeta põhjuslikkuse liigid
11. Sõnasta atomistlik printsiip
12.Sõnasta Energa miinimumi printsiip
13. Sõnasta tõrjutuse pritsiip
14. Sõnasta superpositsioonipritsiip
15. Sõnasta absoluutkiiruse printsiip