Tunnis: Õppematerjal

Vasta küsimustele.

1. Magnetvoog(mõiste, tähis, ühik, valem)

2. Sõnasta faraday induktsiooniseadus

3.Nimeta induktsioonivoolu rakendusi igapäevaelust

4. Juhi induktiivsus( mõiste, tähis, ühik, valem)

5. Millega tegeleb optika?

6. Valgusallikas(mõiste, näited igapäevaelust)

7. Sõnasta Ferma printsiip

8. Milline energia muundumine toimub päikesepataareis?

9. Nimeta füüsikalised suurused, mille abil saame valgust kirjeldada.

10. Nimeta põhivärvused

11. Mis on värvipimedus?

12. Valguse intensiivsus(mõiste, ühik)

13.Difraktsioon(mõiste)

14. Interferents

15. Nimeta difraktsiooni ja interferentsi rakendusi

16. Valguse peegeldumine(mõiste)

17. Holograafia(mõiste+ rakendused)

18. Sõnasta valguse peegeldumisseadus

19. Valguse murdumine (mõiste)

20. Lääts(mõiste, rakendused, liigid)

 Vastused saada marietta.loo@antslakk.edu.ee