Vastused saata

mariettafyysik@hotmail.com

 

2. Kuidas tekivad elektromagnetlained?

 
3.Sagedus(mõiste)  
4. Sageduse tähis on  
5. Sageduse ühik on  
6. Lainepikkus(mõiste)  
7. Lainepikkuse tähis on  
8. Lainepikkuse ühik on  
9. Periood(mõiste)  
10. Perioodi tähis on  
11. Perioodi ühik on  
12. Mille järgi on elektromagnetlained paigutatud elektromagnetlainete skaalale?  
13. Millest sõltub elektromagnetlainete toime?  
14. Nimeta elektromagnetlainete liigid.  
15. Kuidas inimene tajub elektromagnetlaineid?  
16. Millega tegeleb optika?  
17. Kiirgumine(mõiste)  
18. Neeldumine(mõiste)  
19. Valgusallikas(mõiste)  
20. Kuidas levib valgus ühtlases keskkonnas?  
21. Kuidas levib valgus mitteühtlases keskkonnas?  
22.Sõnasta Fermat'i printsiip  
23. Ringsagedus(mõiste)  
24. Levimiskiirus(mõiste)  
25. Levimiskiiruse tähis on  
26. Levimiskiiruse ühik on  
27. Intensiivsus(mõiste)  
28. Intensiivsuse tähis on  
29. Intensiivsuse ühik on  
30. Pinge tähis on  
31. Pinge ühik on  
32. ........... - mõõteriist pinge mõõtmiseks.  
33. Mahtuvus(mõiste)  
34. Mahtuvuse tähis on  
35. Mahtuvuse ühik on  
36. Mahtuvuse arvutusvalem on  
37. Elektrilaengu tähis  
38. Teisenda 5 mC = .....C  
39. Teisenda. 50 mm=.....m  
40. Induktiivsuse tähis on  
41. Induktiivsus(mõiste)  
42. Kasutatud allikad: