Koosta esitlus rühmatööna( 3-4 liiget) endale valitud sobival teemal.

1. Täida küsimustik siin

Teemade loetelu

1. Kondensaator( mõiste, liigid, iseloomustavad füüsikalised suurused, kasutus igapäevaelus, pildid, kasutatud allikad)

2. Elektromagnetlained(mõiste, iseloomustavad füüsikalised suurused, kasutus igapäevaelus, pildid, kasutatud allikad)

3. Induktsiooniseaduse rakendused( seaduse sõnastus, kasutus igapäevaelus, pildid, kasutatud allikad)

NÕUDED ESITLUSELE:

 

1) slaidel kirjasuurus 28

2) ühel slaidil max 7 lauset( märksõna)

3) slaidide arv min 11, max 17

4) esimene slaid sisaldab autorite nimesid ja teema pealkirja

Valmis töö saata

marietta.loo@antslakk.edu.ee