Tunnis:

1. Täida tabel ja vasta küsimustele. Töö vormistada tekstidokumendina ning saata aadressil mariettafyysik@hotmail.com

 

Püsimagnet

Elektromagnet

Joonis

 

 

 

 

 

 

Mõiste

 

 

 

 

 

 

 

Sarnasused

 

 

 

 

 

Erinevused

( 3+3)

 

 

 

 

 

 

 

Näited kasutamisest

( 5+5)

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Vasta küsimustele.

1) Mis juhtub, kui magnet lähendada käekellale? Põhjenda vastust.

2) Nimeta looduses esinevaid magnetnähtuseid.

3) Miks ei ole soovitav magnetit lähendada telefonile või arvutile?

4) Kuidas on erinevate pangakaartide kasutamine seotud füüsikaga?

4) Kuidas elusorganismid tajuvad magnetvälja? Milleks organismid kasutavad magnetvälja olemasolu?

5) Kuidas ehitada kõige lihtsamat elektromagnetit?

6) Kus kasutatakse pingeindikaatorit? Mis põhimõttel see töötab?

7) Mis põhimõttel töötab piksevarras?

8) Milleks kasutatakse kaitsmeid?

9) Kuidas arvutatakse voolutugevust jadaühenduse korral?

10) Kuidas arvutatakse pinget jadaühenduse korral?

11) Kuidas arvutatakse kogutakistust jadaühenduse korral?

12) Kuidas arvutatakse voolutugevust rööpühenduse korral?

13) Kuidas arvutatakse pinget jadaühenduse korral?

14) Kuidas arvutatakse voolutugevust rööpühenduse korral?

15) Arvuta voolutugevus juhtmes kui 10 minuti jooksul läbib juhet laeng suurusega 6 C.

16) Voolutugevus taskulambi pirni häägniidis on 0,27 A. Kui pika aja jooksul läbib hõõgniidi rsitlõiget elektrilaeng 27 kuloni?

17) Pinge juhi otstel on 9 volti. Kui suure elektrilaengu ümberpaigutamisel  juhis teeb tööd elektriväli 27 džaili?

18) Pinge labi hõõgniidi otstel on 230 volti. Kui palju tööd teeb elektriväli 0,23 kulonilise suurusega elektrilaengu ümberpaigutamisel lambis?

19) Voolutugevus valgusti lambis on 0,27 amprit. Valgusti on ühendatud eletrivõrku, miille pinge on 230 volti. Kui suur on töötava lambi hõõgniidi taksitus?

20) Kui suur on voolutugevus elektripliidi küttekehas , kui pinge elektripliidi klemmidel on 230 volti ja küttekeha takistus töökorras olekus on 48 oomi?

3. Loo learning apps keskkonnas  mäng õpitud teemadel. Valminud töö link saada õpetajele. Küsimuste arv 15.